مسابقه کتابخوانی دانشگاه مذاهب اسلامی

مسابقه کتابخوانی دانشگاه مذاهب اسلامی
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

تحقق آرمانهاي متعالی انقلاب اسلامی ایران نظیر وحدت امت اسلامی، ایجاد تمدن نوین اسلامی، حضورسازنده، فعال و پیشرو در میان ملتهاي مسلمان و کسب آمادگی براي برقراري عدالت و معنویت جهان گستر در گروپیشرفت همه جانبه در همه عرصه هاي علمی از جمله علوم انسانی اسلامی است. علمی که داراي سه شاخصۀ عدالت، معنویت و عقلانیت باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با درکی هوشمندانه از ظرفیت کشور در ایفاي این نقش خطیر و با اشراف بر امکانات و استعدادهاي عظیم موجود در کشور، ضرورت دانشگاه مذاهب اسلامی را در انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار داده.

دانشگاه مذاهب اسلامی از سال ۱۳۷۲ فعالیت آموزش عالی خود را با تأیید شوراي عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فنآوري و با هدف ترویج تفکر تقریب مذاهب اسلامی آغاز کرده است، هماهنگی و نزدیکی علمی و فقهی و گسترش و رشد اجتهاد در سطح مذاهب اسلامی را سرلوحه اهداف عالی خود قرار داده و در خط مشی خود به آن تصریح و تأکید مینماید که مواریث علمی و فرهنگی جهان اسلام از آن همه مسلمانان است و طبعاً همه باید در پاسداري از آنها بکوشند.

برای آشنایی بیشتر با دانشگاه کلیک کنیدمسابقه کتابخوانی مجازی

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامیپاسخنامه مسابقه کتابخوانی شیعه و سنّی غوغای ساختگی
پاسخنامه مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ ساله